VHN Ninove - Verenigde Handelaars Ninove welkom

De handelaars van het centrum van Ninove, verenigd in één vzw:

VHN - Verenigde Handelaars Ninove

De vzw Verenigde Handelaars Ninove (VHN) heeft als doelstelling om Ninove en haar handelsleven te promoten en te ondersteunen.

Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het stadsbestuur van Ninove.

De promotie van acties en evenementen wordt mogelijk gemaakt door de promotiebijdrage van de handelaars en uitbaters van de handelszaken van het centrum van Ninove, aangevuld met een stedelijke financiële en logistieke steun.

Naast onze promotionele functie werkt VHN samen met het stadsbestuur van Ninove om het (handels)leven in de stad te ondersteunen. Maandelijks is er overleg i.v.m. ruimtelijk beleid, mobiliteitsbeleid, ...

 

Heeft u vragen of wenst u lid te worden? Klik dan hier